Na konferenci vystoupili:

Branislav Frk

Je learning designer v spoločnosti Õppus, ktorá sa venuje tvorbe vzdelávacích produktov a znalostným službám. Jeho špecializáciou sú inovácie a využívanie technológií vo vzdelávaní dospelých.

Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Působí jako docent na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Zaměřuje se na využívání ICT ve vzdělávání dospělých i v marketingu.

Mgr. Klára Marečková

Ve společnosti O2 CR pracuje jako HR Manažer, Learning & Development oddělení. Vystudovala Pedagogickou fakultu, ale hned po škole šla do oblasti businessu, z pozic lektora a trenéra se postupně vypracovala až na pozici šéfa vzdělávání. Občas spolupracuje s Fakultou sociálně ekonomickou v Ústí n. L., kde přednáší a je oponentem bakalářských prací.

Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

V současnosti vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Věnuje se problematice rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání pracovníků a e-learningu v oblasti vzdělávání dospělých.

Ing. Petr Kazík

Věnuje se vzdělávání, přestože vystudoval ekonomii a půl svého profesního života vykonával různé manažerské funkce (obchod, marketing, TOP management). Před 15 lety založil vzdělávací a poradenské společnosti AHRA. Působil jako konzultant a lektor ve více než 200 významných společnostech ČR. 10 let je hodnotitelem modelu excelence EFQM.

Martin Jelínek

Marketingový ředitel společnosti MotivP, dříč a vizionář. Vede úspěšný projekt „Business Brunch(r)“, kde je v kontaktu s tisícovkou personalistů a pořádá konference o nových trendech HR. V MotivP má také na starosti tvorbu virtuálních kurzů s populárními tématy, inovuje videoportál „MotivP TALKS“, kde jsou zdarma tisíce přednášek a videí.

Mgr. Ivo Prax

Vystudovaný právník z Brna s mnoha různorodými zálibami. Rekreačně hraje šachy, v minulosti šéfoval řečnickým klubům Toastmasters a nadšeně se věnuje i cizím jazykům. Profesně se věnuje metodice a tvorbě online kurzů. Obchodník tělem i duší, který volný čas věnuje rodině, hlavně dceři Zuzance.

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře výpočetních aplikací TF ČZU, externí pedagog FIS VŠE. Dlouhodobě se věnuje metodice a rozvoji elektronického vzdělávaní na středních a vysokých školách, zejména implementaci audio-video techniky do oblasti e-learningu. Má zkušenosti s nasazením konkrétních elektronických kurzů pro komerční oblast.

Ing. Pavel Zmeškal

Původním povoláním strojař, dnes působí jako lektor a konzultant ve společnosti USUS s.r.o. Ve své praxi se orientuje na „transfer znalostí do praxe“ a management s využitím „selského rozumu“.

David Preisler

Pracuje v české společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. na pozici produktového manažera, dříve byl technikem v Akademii Jablotron. Je autorem e-learningového portálu MyKNOWLEDGE a jeho administrátorem. Stará se o rozvoj e-learningového portálu s cílem vybudovat vzdělávací program partnerské sítě, který bude fungovat nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Lukáš Paleček, MSc.

V e-learningu podniká od r. 2007. Absolvoval obor Digital Education na University of Edinburgh, kde se specializoval na simulační hry. Nyní svoje znalosti zúročuje při vývoji profesních simulací v HR-Tech start-upu Virtubio.
 
Go to top