E-learning forum 2017

„Změňme rytmus našeho vzdělávání“

 

Dopolední část programu přinesla tyto příspěvky

 • Jak změní chatboty charakter e-learningu?
  • PhDr.Branislav Frk, Ph.D.
 • „Skill Gap“ a „Nudging“ – zásadní témata pro EdTech svět
  • Mgr. Jaroslav Chroňák
 • Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu
  • Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
 • Panelová diskuze "Video ve vzdělávání? ANO! Ale JAK?"
  • V rámci panelové diskuse vystoupí: Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., Mgr. Ivo Prax, Martin Jelínek, Mgr. Petr Sudický, PhDr. Jaroslav Jindra, Ing. Pavel Zmeškal, Ing. Libor Daněk
 • Lesson learned: co nás naučilo budování české jedničky online vzdělávání
  • Mgr. František Dalecký

 Dopolední část moderovali Ing. Petr Vitouch a PhDr. Bohumír Fiala.

 

Odpolední část programu proběhla ve dvou sekcích

Sekce 1 – Zkušenosti, inspirace , nápady...

 • Simulační hra jako nástroj recruitmentu a identifikace vzdělávacích potřeb
  • Lukáš Paleček, MSc.
 • Video, nástroj usnadňující práci interních trenérů
  • Ing. Miroslav Konvičný
 • Trendy a technologie 21. století a jejich využití v adaptaci a rozvoji zaměstnanců
  • Mgr. Klára Marečková
 • E-learning ve vzdělávání obchodní služby – transfer e-learningu do praxe
  • Ing. Pavel Zmeškal
 • Využití offline webinářů pro školení mezinárodní partnerské sítě Jablotron Alarms
  • David Preisler
 • Rozvoj strategického myšlení pomocí simulace
  • Magdaléna Prunerová

 

Sekci moderoval Michal Kankrlík.

 

Sekce 2 - Dokážeme být školou pro generaci Z aneb e-learning v prostředí škol

 • Technické možnosti multimediálního záznamu vysokoškolských přednášek
  • Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
 • Stěhovaví historici umění: Experimentální vzdělávací projekt s podporou e-learningu
  • Mgr.Petr Sudický
 • iPad jako nástroj při výuce anglického jazyka formou projektové výuky v nehomogenní třídě
  • Mgr.Tereza Potůčková
 • Centrální univerzitní Moodle na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava – případová studie
  • Mgr. Pavel Lorenc, Mgr. Michal Bajer, Ing. Adrian Kapias

 

Sekci moderoval Doc. PaeDr. Ludvík Eger, CSc.

 

Go to top