E-learning forum 2017

Změňme rytmus našeho vzdělávání

E-learning forum konference má za sebou 17 úspěšných ročníků.

Od roku 2000 je platformou pro setkávání tvůrců a uživatelů e-learningu a mapuje vývoj využívání moderních technologií ve vzdělávání. Pro připravovaný 17. ročník konference E-learning forum 2017 jsme zvolili motto "Změňme rytmus našeho vzdělávání".

Online technologie se vyvíjejí obrovskou rychlostí a ať chceme či nechceme, staly se součástí života prakticky každého z nás. Podvědomě cítíme, že v sobě mají obrovský potenciál pro učení a rozvoj lidí. Zároveň se ukazuje, že dnes již tradiční pojetí e-learningu se snahou vzdělávání přesně řídit, regulovat, vše sledovat a měřit tato očekávání nenaplňuje. Je tedy třeba hledat cesty, jak změnit přístup a tento potenciál co nejefektivněji využívat.

V rámci konference jsme se podívali na trendy v online vzdělávání i na možnosti jejich skloubení s řízením vzdělávacího procesu ve firemním prostředí nebo v rámci vysokých škol.

Go to top